จำหน่ายน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่-ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่-www riceberrygermoils

ไรซ์เบอรี่ข้าวไทย สู่ 6 ทวีปทั่วโลก

ข้าวไทย ไปไกล ระดับโลก ความสำเร็จของเกษตรไทยหัวใจ 4.0

วิสัยทัศน์ : จากลูกชาวนา ที่ไม่มีจุดมุ่งหมายว่าจะทำอย่างไรให้ข้าวไทยไปได้ไกล และทำอย่างไรให้ชาวนาไทยทุกคนมีอาชีพให้ลูกหลานได้ยึดอาชีพของบรรพบุรุษของไทย ที่มีอาชีพกสิกรรม

ในวันนี้ พี่เหล็ก พี่ชายของเราหรือ CEO ของ บริษัท ไรซ์เบอร์รี่วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้สร้างนวัตกรรมข้าวไทย โดยได้รับความสนับสนุนและที่ปรึกษาโครงการท่าน รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
และได้สินค้าคุณภาพ จากธรรมชาติล้วน เพื่อสุขภาพคนไทยทุกคน และสร้างอาชีพให้ลูกชาวนาไทยทุกคนได้มีอาชีพกัน

ต้องขอขอบคุณความคิดริเริ่มที่พี่เหล็กได้สร้างให้พวกเราทุกคนได้รู้จัก สินค้านวัตกรรมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ นั่นคือ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่