Posted on

การเสวนาเชิงปฎิบัติการ “ตะวันอ้อมข้าว”

จำหน่ายน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่-ข่าวสารไรซ์เบอร์รี่-www riceberrygermoils

สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และบริษัทไรซ์เบอร์รี่วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกันเปิดนิทรรศการศิลปะภาพ และการเสวนาเชิงปฎิบัติการ “ตะวันอ้อมข้าว”

www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทอง

   

สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific – AFMA หน่วยงานของ FAO ภายใต้สหประชาติ- UN ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และบริษัทไรซ์เบอร์รี่วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกันเปิดนิทรรศการภาพศิลปะ “ตะวันอ้อมข้าว” โดยได้รับเกียรติจากร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมฟังเสวนาจาก อาจารย์ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ด้านสารคดี ร่วมกับ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน

ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน กล่าวว่า ข้าวมีความผูกพันกับคนไทยและแผ่นดินไทยมานานทุกชั่วอายุคนเป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงทุกชีวิตชาวไทย และยังหล่อเลี้ยงชีวิตประชากร เกิดวัฒนธรรมข้าวมากกว่าครึ่งของชีวิตบนโลก ข้าวมีความสำคัญทั้งด้านคุณค่าโภชนาการเพื่อยุติความอดอยากของประชากรโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยังมีความสำคัญด้านสังคมผ่านวัฒนธรรมข้าวของชาติลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีข้าวปลาเป็นเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ ดังคำกล่าวว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ข้าวปลาอาหารและข้าวใหม่ปลามันมีคำเรียกเวลาตะวันอ้อมข้าวเมื่อข้าวในนาตั้งท้องว่าแม้แต่ตะวันก็ยังให้ความเคารพต่อข้าวโดยอ้อมผ่านข้าวที่กำลังตั้งท้องและการทำขวัญข้าวของชาวนาในหลายภูมิภาค ข้าวยังมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการทำนาในอดีต จะเอื้อต่อทุกชีวิตบนผืนนาทั้งกุ้งหอยปูปลานกแมลงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินที่มีต้นข้าว หล่อเลี้ยงชีวิตชาวนา และทุกชีวิตที่ให้คุณค่าต่อเมล็ดข้าว”

คุณพฤทธิ์ แพทย์ศรีวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บ.ไรซ์เบอร์รี่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนิทรรศการศิลปะภาพและการเสวนาเชิงปฎิบัติการ ตะวันอ้อมข้าว เป็นการนำเสนอคุณค่าข้าวและชีวิตชาวนาผู้สร้างอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อ 2 ยุติความหิวโหย ข้อ 12 การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน และข้อ15สรรพชีวิตบนโลกผ่านภาพถ่ายจากช่างภาพชื่อดังที่ได้นำเสนอวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบต่างๆที่มีส่วนสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนของการสร้างความยั่งยืนให้กับชาวนาผู้ผลิตข้าวผู้ที่มีส่วนสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ให้ชีวิตและยั่งยืนสืบไป นิทรรศการศิลปะภาพ และการเสวนาเชิงปฎิบัติการ ตะวันอ้อมข้าว จัดแสดงผลงาน ณ Chan & Yupa Tearoom เลขที่ 12 ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา10.00น – 17.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 095- 714-7819 ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี.